Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Tính năng: Công Thành Chiến

Bang hội nào chiếm được Long Trụ của các Thành Thị đến những giây phút cuối cùng của chiến trường Thất Thành Đại Chiến sẽ là Bang hội thống lĩnh thành thị tương ứng, đồng thời sẽ nhận được hàng trăm Công Thành Lễ Bao ẩn chứa nhiều cực phẩm thiên hạ.

Ngoài ra, các nhân vật tham gia vào hoạt động này sẽ được nhận điểm kinh nghiệm, cùng nhiều vật phẩm giá trị khác. Ngay sau đây là binh pháp thất truyền bấy lâu về địa đồ Thất Thành Đại Chiến, thân mời chư vị cùng xem qua:
 
Thời gian & điều kiện
 
Thời gian báo danh: 18h00 - 19h00 thứ Sáu hàng tuần.
Thời gian tham chiến: 20h00 thứ Sáu hàng tuần.
Đối tượng tham gia: Tất cả Bang Hội và thành viên (đã vào Bang đủ 24h00 kể từ lúc gia nhập) đều được tham gia.

NPC & Vật phẩm liên quan
 
 

Hướng dẫn báo danh
     Từ 18h00 - 19h00 thứ Sáu hàng tuần Bang Chủ các Bang Hội đối thoại với NPC Xa Phu Công Thành tham gia báo danh.

VLTK - Công Thành Chiến
 
     Điều kiện báo danh: 2.000 Vạn lượng + 2.000 Khiêu Chiến Lệnh.
 
VLTK - Công Thành Chiến
 
     Đấu giá Khiêu Chiến Lệnh (báo danh) thành công sẽ nhận được thông báo.
 
VLTK - Công Thành Chiến
 
     Lưu ý:
        Không đủ tiền trong hành trang hoặc không đủ khiêu chiến lệnh trong bang sẽ không thể báo danh thành công.
        Bang đang chiếm thành không cần phải tham gia báo danh.
       
Không được chuyển vị Bang Chủ sau khi báo danh thành công (trong thời gian từ khi bắt đầu Báo Danh đến khi kết thúc thời gian nhận thưởng Công Thành).
 
Hướng dẫn tham gia
          Vào 20h00 cùng ngày (thứ Sáu hàng tuần) báo danh, các bang hội báo danh thành công có thể đến gặp NPC Xa Phu Công Thành hoặc sử dụng Thần Hành Phù để vào bản đồ công thành.

VLTK - Công Thành Chiến
Truyền tống tại Xa Phu Công Thành
 
VLTK - Công Thành Chiến
Truyền tống trực tiếp bằng Thần Hành Phù
 
        Mỗi bản đồ tương ứng với 1 thành và mỗi bản đồ có 1 Long Trụ.
 
VLTK - Công Thành Chiến
 
     Lưu ý:
        Bang hội chưa đăng kí thành công sẽ không thể vào bản đồ công thành.
        Đối thoại với NPC Xa Phu Công Thành ở thành nào sẽ vào bản đồ công thành của thành đó.
        Thời gian chuẩn bị là 30 phút.
        20h30 Thất Thành Đại Chiến sẽ bắt đầu.
        Các bang hội khác nhau đều có thể đánh nhau không phân biệt màu hay liên minh.
        Sau 35 phút khi trận chiến xảy ra, trụ nào không bị hạ sẽ trở thành Long Trụ thủ nguyên (trụ sẽ bất tử).
        1 bang có thể chiếm nhiều Long Trụ.
        Kết thúc Thất Thành Đại Chiến bang hội nào chiếm Long trụ của thành nào thì sẽ làm chủ của thành đó.
 
Phần thưởng chiếm lĩnh Thành Thị
     Công Thành Lễ Bao
        Bang Chủ đại diện Bang Hội chiếm thành nhận phần thưởng Công Thành Lễ Bao tương ứng theo thành đã chiếm:

Thành

Số lượng

Biện Kinh

100

Lâm An

80

Phượng Tường

50

Thành Đô

50

Tương Dương

50

Đại Lý

30

Dương Châu

30

        Nếu 1 bang hội chiếm được nhiều thành thì tổng phần thưởng sẽ được cộng dồn.

          Phần thưởng này chỉ có Bang chủ mới có thể nhận được ở NPC Xa Phu Công Thành, tổng số lượng vật phẩm thưởng Công Thành Lễ Bao được hiển thị ở NPC Xa Phu Công Thành.
        Hành trang còn ít nhất 30 ô trống mới có thể nhận thưởng.
        Mỗi lần nhận cách nhau 5 phút.
        Thời gian nhận: Sau khi kết thúc công thành là 21h30 đến 22h59 cùng ngày (Sau 22h59 cùng ngày thì phần thưởng sẽ bị xóa).
        Mỗi lần nhận thưởng Bang chủ chỉ có thể nhận tối đa 50 Công Thành Lễ Bao. Sau khi Bang chủ nhận phần thưởng thành công thì số lượng Công Thành Lễ Bao được hiển thị ở NPC Xa Phu Công Thành sẽ bị khấu trừ tương ứng.
        Ghi chú phần thưởng:

          - Vật phẩm: Không khóa, hạn sử dụng 07 ngày từ lúc nhận.
          - Điểm kinh nghiệm: Không cộng dồn.

 

 

Phần thưởng (ngẫu nhiên)

Cẩm nang thay đổi trời đất

Tiên Thảo Lộ (đặc biệt)

Mặt nạ nguyên soái

2.000.000 điểm kinh nghiệm

5.000.000 điểm kinh nghiệm

10.000.000 điểm kinh nghiệm

20.000.000 điểm kinh nghiệm

50.000.000 điểm kinh nghiệm

  Điểm tích lũy cá nhân

        Khi nhân vật đứng trong bản đồ Công Thành mỗi 01 phút nhận 01 điểm tích lũy.
        Lưu ý: Cần đạt trên 30 điểm tích lũy mới có thể nhận thưởng.

VLTK - Công Thành Chiến

Chiếm được thành thị sẽ là bước tiến lớn để khởi hưng Bang Hội của chư vị, xưng danh bổn Bang cùng chiêu mộ các kỳ nhân dị sỹ hợp lực vì cuộc chiến tranh ngôi Thiên Tử & các tính năng hấp dẫn dành cho Bang Hội chiếm thành sắp tới!

 

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ Lâm Vô Song - Công Thành Chiến không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia